MONITOR

Ett WordPress-tema för att skriva bibelställen i realtid till videomixer (ex ATEM) och lägga som overlay.

Datorn med detta installerat har huvudsidan (Type) på egen skärm och monitor-sidan (View) som extern skärm (till videomixern).

STEG 1

Hämta en webbserver och installera enligt de anvisningar som visas på skärmen.

STEG 2

Hämta WordPress och installera.

Lägg WordPress-mappens innehåll i mappen htdocs i MAMP/WAMP/LAMP

Lägg WordPress-mappens innehåll i mappen www i MAMP/WAMP/LAMP

STEG 3

Skapa en databas i PhpMyAdmin

Öppna MAMP/WAMP/LAMP. Starta webbservern.

Gå till Databaser och fyll i ett namn (ex monitor) i fältet Skapa databas. (Du kan välja utf8_unicode_ci som Kollationering om du vill.) och tryck på Skapa.

Gå till Databaser och fyll i ett namn (ex monitor) i fältet Skapa databas. (Du kan välja utf8_unicode_ci som Kollationering om du vill.) och tryck på Skapa.

STEG 4

Öppna MAMP/WAMP/LAMP. Öppna hemsidan. (Det finns knappar och länkar för varje steg.)

När WordPress-sidan ber dig om databasuppgifter skall du skriva av det som står i MAMP/WAMP/LAMP.

Uppgifterna är ofta dessa:


Host: localhost
User: root
Pass: root
Databasename: [det namn du skapade i förra steget (ex monitor)]


Host: localhost
User: root
Pass:
Databasename: [det namn du skapade i förra steget (ex monitor)]

STEG 5

Hämta temat Monitor och lägg hela mappen i htdocs/wp-content/themes/

Öppna WordPress i webbläsaren. Logga in och gå till Utseende och aktivera Monitor.

STEG 6

Skapa två sidor. Ena skall heta Type och ha sidmall Type. Den andra sidan skall heta View och ha sidmallen View.

För enkelhetens skull bör sidan Type väljas som startsida (görs i Inställningar>Läsa).

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Vill du översätta till något språk?
Maila info@thisweek.se för inloggning till översättningssidan.

Monitor finns på engelska, norska, danska och svenska.

UPPDATERINGAR

1.5
• FontAwesome-symboler är nu möjliga (http://fontawesome.io/icons/)

1.4
• Ny uppdateringsteknik (laddar bara om texten istället för hela sidan)

1.3
• Anteckningar för klipp och klistra

1.2
• Förhandsvisning på sidan Type

1.1
• Varianter för olika längd på bibelbokens namn (Matteus, Matt., Mt).

1.0
• Första versionen